- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Ogłoszenie wyników konkursu o wyborze ofert w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2022 r.

ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 22.11.2021