- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej

Uchwała nr 408/2021 z dnia 6 października 2021 r.*

Wzór formularza oferty*

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały*