To dzięki nim setki dzieci z  rodzin o gorszej sytuacji materialnej może korzystać z zimowych kolonii i półkolonii. To również dzięki nim dzieci te uczestniczą w konkursach, imprezach kulturalnych i wycieczkach oraz otrzymują dofinansowanie do posiłków. Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu zrzesza ludzi rożnych profesji, ale mają oni wspólny, bardzo szczytny cel – służyć pomocą dzieciom. To właśnie dzięki takim ludziom można mówić o propagowaniu idei prorodzinnych w naszym Państwie. A że robią to dobrze i bardzo ekonomicznie niech świadczy fakt, że kolonie w TPD kosztują ok. 1 tys. zł, a kolonie prowadzone np. przez biura podróży są dwa razy droższe. Towarzystwo może prowadzić swoją działalność dzięki wsparciu sponsorów oraz samorządu gminnego i powiatowego

16 listopada 2011 r. w Ratuszu prezes TPD w Brzegu Marian Nowakowski podsumował działalność stowarzyszenia za 2011 r. W 2011 r. TPD zorganizowało kolonie i zimowiska w Miedzyzdrojach, Dźwiżynie, Darłowie i Zakopanem. 320 dzieci skorzystało z tej formy wypoczynku, a 130 dzieci otrzymało dofinansowanie wyjazdu. Stowarzyszenie w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Brzeg otrzymało ponad 80 tys. zł, 26 tys. zł przekazało Kuratorium Oświaty, a ok. 5 tys. zł (na imprezę pn. „Wiosna Kulturalna”) Starostwo Powiatowe w Brzegu. Spotkanie było okazją do podziękowań osobom zaangażowanym we współpracę z TPD oraz wychowawcom i kierownikom koloni; m.in. podziękowania otrzymało Starostwo Powiatowe w Brzegu (jako instytucja) oraz indywidualnie Sekretarz Powiatu Brzeskiego Krzysztof Konik.

W przyszłym roku TPD oprócz organizacji wyjazdów feryjnych i wakacyjnych położy większy nacisk na organizację jednodniowych imprez turystycznych i krajoznawczych. Będzie to możliwe dzięki planowanemu podpisaniu umowy o współpracy i pomocy pomiędzy TPD a PTTK w Brzegu. O działalności brzeskiego TPD można powiedzieć dużo, jest to jedno z najdłużej i najlepiej działających stowarzyszeń pożytku publicznego w naszym mieście. Niestety nie wszyscy uważają, że dzieci są naszym największym dobrem, a działalność TPD jest cenna. Na zebraniu podsumowującym prace TPD w 2011 r. zabrakło wiele zaproszonych osób, ale władze organizacji w składzie: prezes Marian Nowakowski, wiceprezes Halina Lau i wiceprezes Grażyna Przymuszała mówią, że nie ilość jest najważniejsza, lecz jakość i tym bardziej podziękowali tym, którzy na zebraniu zjawili się osobiście.

Rzecznik Prasowy Starosty
Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę