27 kwietnia 2011 roku, po remoncie, oddano do użytku drogę powiatową nr 1172 O Brzeg-Lipki. Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 3 mln 84 tyś, z czego 2 mln 640 tyś stanowiła dotacja MSWiA, przyznana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Wyremontowane Zostało 6 km 700 m drogi. Położono nową nawierzchnię na przestrzeni 28 550 m2. Odbudowano również chodniki na łącznej przestrzeni 4 262 m2. Poza granicami miasta, po obu stronach drogi, utwardzone zostało pobocze, a także odbudowany został przepust drogowy na skrzyżowaniu drogi w kierunku miejscowości Brzezina. Stare, betonowe bariery energochłonne zostały zastąpione metalowymi, które gwarantują o wiele większe bezpieczeństwo. Wymienione zostało także oznakowanie pionowe.

Wydrukuj stronę