Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż posiada jeszcze wolne środki finansowe w ramach projektu ‘Lepsze jutro”- na aktywizację bezrobotnych dotkniętych skutkami powodzi lub podtopieniami z maja 2010r oraz dla Pracodawców poszkodowanych przez powódź.

         Do rozdysponowania pozostały środki:

  1. na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poszkodowanych przez powódź lub którzy podejmą działalność gospodarczą na rzecz poszkodowanych. Kwota dotacji- do 19.100 zł
  2. na doposażenie nowych stanowisk pracy dla Pracodawcówposzkodowanych w wyniku powodzi lub prowadzących usługi na rzecz poszkodowanych. Kwota doposażenia jednego stanowiska – do 19.100 zł
  3. na staże do Pracodawców poszkodowanych przez powódź lub świadczących usługi na rzecz poszkodowanych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. A. Krajowej 32, pok 10- dotacje i refundacje, tel.774441390-92 wew.135, pok. 13-staże, tel.774441390-92 wew. 128.
                                                                         
DyrektorPowiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu
Zbigniew Kłaczek
.
 
Wydrukuj stronę