Dotyczące wyłożenia projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Brzeskiego (Planu Transportowego) w celu konsultacji społecznych.

Brzeg dnia 05.12.2013 r.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu projektu planu transportowego od dnia 05.12.2013 r. do 27.12.2013 r. Z projektem planu można się zapoznać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 bud. A, pok. Nr 10 w godz. 7.15 – 15.15. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 444 79 28.

Projekt dostępny również będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2171

Opinie dotyczące projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj. od dnia 05.12.2013 r. do 27.12.2013 r., na piśmie do Starosty Powiatu Brzeskiego (wg załączonego druku) na biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@brzeg-powiat.pl, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby wyrażającej opinię.

O ważności złożonej opinii decyduje data wpływu korespondencji do Starostwa.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Starosta Powiatu Brzeskiego rozpatruje w/w opinie, a w przypadku uznania ich za zasadne, dokonuje stosownych zmian w projekcie planu transportowego.

 

(-) Starosta Powiatu Brzeskiego

MACIEJ STEFAŃSKI

Wydrukuj stronę