Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 roku życia jak również osoby bezrobotne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (bez ograniczenia wiekowego), mieszkające na terenie gminy Lubsza, Olszanka, Skarbimierz do udziału w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1.

W ramach projektów: „Uwierz w siebie” oraz „Uwierz w swój sukces” oferujemy:

doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne szkolenia zawodowe takie jak:

  • sprzedawca
  • spawacz MIG, MAG, TIG
  • operator koparko-ładowarki
  • opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego
  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie
  • operator wózków jezdniowych
  • pracownik kancelaryjny
  • telemarketer
  • monter-elektronik
  • opiekun osoby starszej

Szczegółowe informacje dostępne w urzędzie pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32,

pokój 26, tel.: 77-4441390 wew. 137

Wydrukuj stronę