UWAGA PRACODAWCY! NOWA FORMA POMOCY DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA! Od 1 stycznia 2016r wchodzi w życie nowy instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego na podstawie złożonego wniosku : -otrzyma refundację przez okres 12 miesięcy kosztów zatrudnienia do wysokości najniższego wynagrodzenia krajowego oraz składek ZUS -wymagane jest utrzymanie dalszego zatrudnienia na kolejne 12 m-cy po zakończeniu refundacji. Nie można zawrzeć umowy z Pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do PUP nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Refundacja wynagrodzenia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków! Szczegółowe informacje udzielane są w PUP w Brzegu, ul. A. Krajowej 32, pokój nr 13, I p. tel. 7744413-92 wew.128. Jolanta Markiewicz Z-ca Dyrektora PUP w Brzegu

Wydrukuj stronę