logo

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego zwołuje XXIII sesję Rady Powiatu Brzeskiego na dzień 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 10. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący sesję będzie prowadził z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ulicy Robotniczej 20.

 

Poniżej porządek obrad:

 

Porządek obrad XXIII sesji rady Powiatu Brzeskiego

Wydrukuj stronę