Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do wzięcia udziału w szkoleniu indywidualnym pod miejsce pracy finansowanym w ramach programu specjalnego „Praca dla Młodych”.

Programem specjalnym, w pierwszej kolejności, objęte zostaną osoby bezrobotne, w stosunku do których stosowane dotychczas usługi i instrumenty urzędu (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i inne) okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsca pracy.
Zgłoszenia ww. osób przyjmowane są do 14 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Usług Rynku Pracy – Szkolenia, pok. 2, tel. 77/444-13-90 do 92, wew. 159.
Wydrukuj stronę