Zarząd Dróg Powiatowych 
w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23,49-300 Brzeg
Brzeg, dnia 05 września 2012r.

 

                                                                                                                            T.6845.1.2012

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENU PRZETARGU

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu informuje, że II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego w Brzegu położonego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 został unieważniony, ponieważ do przetargu
nie zgłosił się żaden oferent.

 

K I E R O W N I K 
Stanisław Kowalski
Wydrukuj stronę