Brzeg, dn. 05.12.2012r.

 

OŚ.6341.68.2012.MS

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)

 

 

 

STAROSTA BRZESKI

 

 

 

informuje,

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 

 

wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu rurowego ø 600 mm pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1143 O na działkę nr 87/3 w Śmiechowicach,

 

gm. Lubsza

 

 

 

w związku z wnioskiem złożonym przez:

 

 

 

Panią Beatę Krypel

 

zam. w Śmiechowicach,

 

gm. Lubsza

 

 

 

Jednocześnie informuje się, że wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, mającym siedzibę w Brzegu, pod adresem:

 

 

 

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, III piętro, budynek B, od godz. 800 do 1500

 

w pokoju nr 304,

 

 

 

Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, dotyczące sprawy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod adresem podanym powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a./a.

 

 

 

3 egzemplarze.

 

 

 

 

 

 
Wydrukuj stronę