OŚ.6341.10.2013.MS

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),

 

STAROSTA  BRZESKI

 

informuje,

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego:

Starosty Brzeskiego nr OŚ.6341.15.2012MS z dnia 19.04.2012r. udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiórki istniejącego mostu drogowego oraz budowę nowego mostu, budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu objazdowego, wykonanie umocnienia skarp kanału żeglugowego rzeki Odry, wykonanie przejść pod dnem kanału dla kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wykonanie dwóch wylotów oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia mostu oraz drogi krajowej nr 39 do kanału żeglugowego rzeki Odry, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu Krakusa w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 49+805 w m. Brzeg”, w związku z wnioskiem złożonym przez:

 

Pana Marcina Solis

z Pracowni Projektowej MOSTOPOL Sp. z o.o., z Czarnowąs,

działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Opole,

 

Jednocześnie informuje się, że wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, mającym siedzibę w Brzegu, pod adresem:

 

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, III piętro, budynek B, od godz. 800 do 1500

w pokoju nr 304,

 

Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, dotyczące sprawy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod adresem podanym powyżej.

Wydrukuj stronę