Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

  

Decyzją Zarządu dotacja w wysokości 3.000,00 zł zostanie przyznana dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lewinie Brzeskim na realizację zadania publicznego pn. „Jesienne rozgrywki piłki nożnej «Od przedszkolaka do seniora»”.

 

 
 

 

Brzeg, dn. 06.09.2012 r.
Wydrukuj stronę