Brzeg, dnia 25 lipca  2012r.

 

G.661.1.2012.IW

 

 

 

I NF O R M A C J A

 

Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.)

 

Starosta Brzeski informuje

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz. Prace będą wykonywane przez upoważnionych przez Starostę Brzeskiego pracowników jednostki wykonawstwa geodezyjnego – Przedsiębiorstwa Informatyczno-Geodezyjno-Budowlanego „GEOPLUS” w Elblągu, zgodnie z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Maciej Stefański

                                                                                     Starosta Brzeski

 

 

 

Uwaga, niniejsza informacja  podlega publikacji w "Panoramie Powiatu" i na stronie internetowej   www.brzeg-powiat.pl

Ponadto informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 i Robotniczej 12 oraz Urzędu Gminy Skarbimierz na okres 14 dni tj. od dnia 25 lipca do dnia 8 sierpnia 2012r.


Wydrukuj stronę