Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, ul. Małopolska 3, 45-301 Opole, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 20.05.2011r. zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1750, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl.

Wydrukuj stronę