Brzeg, dnia 11.05.2016r.

G.6840.1.7.2015

OGŁOSZENIE

o odwołaniu rokowań

Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego odwołuje ogłoszone na dzień 9.05.2016r. rokowania na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31 D wraz z udziałem w wysokości 2725/10000 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w działce nr 778/7 o pow. 0,1299 ha, oraz udziału 2/30 części w działce niezabudowanej nr 778/6 o pow. 0,0179 ha położonych w Grodkowie, ark.m.7 KW – OP1N/00064247/3 stanowiących własność Powiatu Brzeskiego .

Przyczyną odwołania rokowań są błędy w ogłoszeniu – dot. ceny i wysokości zaliczki – opublikowanym na stronie ww.brzeg-powiat.pl.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie ukaże się w dniu 11.05. 2016r. w prasie lokalnej.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 oraz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wydrukuj stronę