Sejm przegłosował poprawki do budżetu

W czwartek (11 stycznia) sejm przegłosował poprawki do Budżetu Państwa Polskiego. Poseł Katarzyna Czochara złożyła ich łącznie 16. Wśród nich znalazło się m.in. przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Brzegu wraz z budową nowej przeprawy mostowej, a także dokumentacja projektowa na obwodnicę wschodnią Prudnika, przygotowanie studium wykonalności dla obwodnicy Strzelec Opolskich i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Namysłów-Smarchowice Wielkie.
Wcześniej wspomniane poprawki pozytywnie zaopiniowały Ministerstwa Finansów oraz Infrastruktury i Budownictwa. Wczoraj przyjęła je komisja Finansów Publicznych.
„To dla nas wielki dzień, bo studium wykonalności jest fundamentem każdej dużej inwestycji, a tą bez wątpienia jest budowa obwodnicy i przeprawy przez Odrę – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. O potrzebie wybudowania dodatkowego mostu mówi się w naszym regionie od kilkudziesięciu lat. Dzięki współpracy z Panią Poseł Katarzyną Czocharą i Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem udało się przekuć słowa w czyny. Wielokrotnie odwiedzaliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawialiśmy z ministrami i dyrektorami. Podkreślaliśmy, że powiat brzeski był przez lata zaniedbywany przez poprzednią władzę, że ta przeprawa mostowa to kluczowa, strategiczna inwestycja dla dwóch województw – opolskiego i dolnośląskiego. Dziś to wszystko przyniosło efekty. Studium wykonalność to pierwszy krok do budowy obwodnicy i dodatkowej przeprawy mostowej. A jak ktoś robi pierwszy krok, to znacznie łatwiej jest mu przeć do przodu, niż zawrócić”.
Przyjęcie przez Sejm powyższych poprawek do budżetu to wyraźny sygnał, że po wielu latach najbardziej kluczowa inwestycja w regionie – budowa obwodnicy Brzegu i alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę – wreszcie nabrała realnych kształtów.

Wydrukuj stronę