W dniu 5 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzegu. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Dyrektor Zbigniew Kłaczek w swoim wystąpieniu podkreślił, iż na koniec listopada 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła w powiecie brzeskim 9,9% i była najniższa od początku istnienia urzędu. W rankingu powiatów województwa opolskiego Brzeg był na II miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia. Rada zaopiniowała pozytywnie kierunki wydatkowania w 2018 r. środków Funduszu Pracy na aktywne formy i usługi rynku pracy oraz plan szkoleń bezrobotnych. Dodatkowo PUP w Brzegu pozyskał ponad 5,3 mln zł z projektów POWER i RPO na aktywizację w 2018 r. ok. 544 bezrobotnych.
Na zakończenie posiedzenia Dyrektor Zbigniew Kłaczek poinformował, iż od stycznia 2018r Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przejmuje od wojewody zadania związane z wydawaniem zezwoleń na prace sezonowe dla cudzoziemców.

Zbigniew Kłaczek
Dyrektor PUP w Brzegu

Obrady Obradowała Powiatowej Rady Rynku Pracy

Wydrukuj stronę