Spotkanie Noworoczne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się 16.01.2014 r. w Sali Stropowej brzeskiego Ratusza. Tym razem prezes związku dr inż. Józef Duda podzielił je na dwie części.

Pierwsza miała uroczysty charakter ze względu na wręczanie licznych odznaczeń dla członków i sympatyków, w drugiej części spotkania odbyły się wybory nowych władz Związku Kombatantów RP i BWP. Spotkanie związku zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, Komendant WKU ppłk Czesław Drozd, płk Stefan Szelka – Prezes Związku Wojewódzkiego ZKRP i BWP oraz członek Zarządu Głównego tej organizacji, oraz prezesi organizacji społecznych i kombatanckich: dr Jan Majewski, Alicja Zbyryt, Benedykt Jędrzejczyk.

Środowisko służb mundurowych reprezentował ks. Kapelan Władysław Włodarczyk, który modlił się wraz z członkami koła za pomyślność w nowym – 2014 roku. Na spotkaniu ppłk Czesław Drozd w asyście burmistrza Wojciecha Huczyńskiego wręczył nominacje na stopień porucznika: Czesławowi Czaplińskiemu, Stanisławie Pawłowskiej, Marianowi Roczniakowi i Marii Szpak.
Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP odznaczył najwyższym odznaczeniem związku „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” Pana Władysława Rudyka. Medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP” odznaczono: Mariana Dmytruszyńskiego, Eugeniusza Olejnika, Michała Raczyńskiego, Dionizego Wasilewskiego oraz Adama Zatońskiego.
Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom 1945” otrzymało 16 członków stowarzyszenia: Marian Roczniak, Serafin Bzdyk, Czesław Czapliński, Władysław Fugiel, Jarosław Furgała, Franciszek Fuławka, Marianna Jaszek, Stefan Ludka, Ryszard Ożyński, Maria Pajdo, Feliksa Piekarz, Marcelina Pietrowiec, Edmund Polan, Przemysław Stojakowski, Maria Wajc oraz Katarzyna Wołoszyn.
Krzyżem Pamiątkowym „Czyn Frontowy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943 – 1945” odznaczono Adama Dynowskiego, Stanisławę Pawłowską oraz Janinę Prokopowicz.
Jubileuszową złotą odznaką „70 Rocznicy Bitwy pod Lenino” odznaczono: Adama Kownackiego, Jana Kulika, Marię Szpak, Józefa Litkowiec, Konstantego Sorokę oraz Bolesławę Żukowską.
Podziękowania za aktywną prace i współpracę z kołem otrzymało 17 osób, które w 2014 roku będą obchodzić jubileusze 90 lat życia (Bolesława Żukowska, Józefa Bieszkowska, Serafin Bzdyk Józef Gałecki, Marianna Jaszek, Eugeniusz Jurkowski, Adam Kozłowski, Stefan Ludka, Mieczysław Ludkiewicz, Ryszard Ożyński, Marcelina Pietrowiec, Janina Prokopowicz, Michał Raczyński, Marian Roczniak, Stanisław Spychała oraz Maria Wajc), a Pan Jarosław Furgała skończy 95 lat.
W drugiej części spotkania odbyły się wybory, w wyniku których:
prezesem Związku Kombatantów RP i BWP w Brzegu został dr inż. Józef Duda, a wiceprezesem Jan Kulik. Na sekretarza wybrano Annę Nowotną – Laskus a skarbnikiem została Genowefa Zawadzka.
Delegaci na Zjazd Wojewódzki w Opolu to: dr inż. Józef Duda, por Jan Kulik, st. strz. Józef Litkowiec.
 
Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Brygida Jakubowicz
 
Wydrukuj stronę