geoportal

 

Z przyjemnością informujemy, że pod adresem https://imapa.brzeg-powiat.pl/#/giportal został uruchomiony nowy portal mapowy powiatu brzeskiego. Na portalu publikowane są aktualne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (bez danych o właścicielach nieruchomości), dane o uzbrojeniu terenu, dane o osnowie geodezyjnej (w tym opisy topograficzne punktów osnowy)  i dane o obiektach topograficznych. W portalu podłączono ortofotomapę (mapa satelitarna) oraz Open Street Map. Użytkownicy mają też możliwość  podłączania własnych usług WMS oraz pobierania danych o działkach ewidencyjnych w formacie gml. Ponadto portal zapewnia dostęp do pozostałych e-usług świadczonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zachęcamy do korzystania z aktualnych danych przestrzennych.

 

 

Wydrukuj stronę