Nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich

 

Kilkunastu przedstawicieli lokalnych kół stawiło się dziś (30.03) w sali konferencyjnej przy ulicy Wyszyńskiego. Myśliwi  podpisali nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich, znajdujących się na terenie powiatu brzeskiego. Umowy te dają łowczym prawo do wykonywania polowania na danym obszarze. Wydzierżawianie obwodów łowieckich, jak też pozostałe zasady łowiectwa są regulowane przez ustawę Prawo Łowieckie. Należy przypomnieć, że polowanie to tylko jedynie niewielka część prowadzenia gospodarki łowieckiej. Największą część czasu myśliwi przeznaczają na ochronę zwierzyny, w tym walkę z ASF (Afrykańskim Pomorem Świń). Należy zaznaczyć, że myśliwi przejęli zadania drapieżników takich jak niedźwiedzie, rysie czy wilki, które regulowały ilość zwierząt żyjących na wolności.

Nowe umowy z łowczymi podpisał dziś w imieniu Skarbu Państwa starosta brzeski Jacek Monkiewicz.

 

Wydrukuj stronę