W dniu 21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Opolskim i Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji projektu     pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W imieniu Powiatu umowę podpisał starosta Maciej Stefański. Celem projektu będzie poprawa warunków kształcenia zawodowego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych naszego powiatu. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu zostanie utworzona zmodernizowana pracownia logistyczna. W Zespole Szkół Budowlanych zostaną przebudowane dwie hale warsztatowe na pracownię pojazdów samochodowych. Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zostanie utworzona pracownia obsługi turystycznej oraz pracownia hotelarstwa. W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie zostaną stworzone nowoczesne pracownie symulacyjne pojazdów samochodowych. Projekt obejmuje prace budowlane, doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny sprzęt, zakup oprogramowania zgodnie z opisami określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną co  umożliwi przeprowadzanie części pisemnej egzaminu zawodowego w wersji elektronicznej.

Wartość projektu wynosi ok. 1,3 mln zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1,1 mln zł.

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w sierpniu 2017 r.

 

Mieczysław Niedźwiedź

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji

 

 

 

 

Wydrukuj stronę