W dniu 31.07.2018 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”. Kolejne trzy szkoły realizujące w Powiecie Brzeskim kształcenie zawodowe wzbogaciły się o sprzęt i wyposażenie pracowni odzwierciedlających naturalne warunki kształcenia w poszczególnych zawodach.
W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu utworzona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży dla zawodu sprzedawca oraz pracownia gospodarki materiałowej dla zawodu technik logistyk. Łączna wartość sprzętu i wyposażenia dla ZSB w Brzegu to kwota ponad 114 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu doposażona została pracownia reklamy dla zawodu technik organizacji reklamy oraz pracownia krajobrazu dla zawodu technik architektury krajobrazu. Łączna wartość zakupionego dla ZSE w Brzegu doposażenia to kwota ponad 97 tysięcy złotych. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu utworzona została pracownia analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności. Wykonane zostały prace w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacji, a następnie zakupiony został sprzęt i wyposażenie dla przedmiotowej pracowni. Łączna wartość prac modernizacyjnych i zakupionego wyposażenia to kwota ponad 160 tysięcy złotych.
Władze Powiatu Brzeskiego od lat wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie
powiatu, postrzegając szkoły zawodowe jako zaplecze rynku pracy, dające z jednej strony uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia, zaś przedsiębiorstwom wykwalifikowanych pracowników. Szkoły realizujące kształcenie zawodowe w Powiecie Brzeskim borykają się z problemem niewystarczających środków na wyposażenie/doposażenie pracowni kształcenia zawodowego odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla poszczególnych zawodów. Projekt pn. „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” jest odpowiedzią na tak zdiagnozowany problem.

Wartość projektu: 2 330 866,00 zł
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 981 236,10 zł
dofinansowanie z budżetu państwa: 116 543,30 zł
wkład Powiatu Brzeskiego: 233 086,60 zł
Projekt jest realizowany od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Kierownik projektu
Mieczysław Niedźwiedź

 

Pracownia reklamy dla zawodu technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Pracownia analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę