Nowe karetki w Powiecie Brzeskim

W związku ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącą upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego, Powiat Brzeski zakupił trzy nowe karetki pogotowia ratunkowego marki Renault Master. Ambulanse będą służyły Brzeskiemu Centrum Medycznemu. Dwie z nich będą stacjonowały w Brzegu,
a jedna w Grodkowie. W ramach inwestycji zostanie również zakupiony drobny sprzęt medyczny oraz 3 defibrylatory stanowiące wyposażenie ambulansów.
Brzeskie Centrum Medyczne jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Oferuje realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnego leczenia chorych oraz wykonywania zabiegów i procedur medycznych. W ramach dostosowania do nowych przepisów od 1 kwietnia 2019 r. zajmie się również obsługą ratownictwa medycznego.

 

Wydrukuj stronę