11 sztuk fabrycznie nowych Fordów Ranger model WildTrack przekazał większości powiatów z województwa opolskiego Andrzej Buła – marszałek województwa opolskiego. Jeden z nich trafi do Powiatu Brzeskiego. Samochód z napędem 4×4 służyć będzie Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w szczególności w sytuacjach trudnych, takich jak powódź, czy inne zagrożenia. Samochód dodatkowo wyposażony będzie m.in. w namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę, defibrylator, dron i latarki taktyczne.
Taką możliwość dał zainicjowany przez marszałka Andrzeja Bułę unijny projekt: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. Umowę o dofinansowanie podpisali w czwartek 14 lipca br. Jacek Monkiewicz – starosta brzeski oraz Arletta Kostrzewa – etatowy członek zarządu powiatu brzeskiego. Samochód oraz specjalistyczne wyposażenie trafi do nas w najbliższym czasie.
zdj. UMWO

 

Wydrukuj stronę