Od 1 lutego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego urzęduje pod adresem Oławska 25 (49-300 Brzeg, tel. 77/416 90 10, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.15 – 15.15), w budynku, w którym dotychczas znajdował się Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przekazanie nowej siedziby w trwały zarząd PINB to pomysł Starosty Macieja Stefańskiego, którego zdaniem tego typu instytucja powinna funkcjonować w dobrze przygotowanych do tego celu biurach. Mowa o pięciu pomieszczeniach biurowych i jednym, obszernym pomieszczeniu, które posłużyło za archiwum. Z decyzji bardzo zadowolony jest Leszek Dyba – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uważa, że przestronne pomieszczenia przy ulicy Oławskiej idealnie nadają się dla pracowników PINBu.

W przyszłości zagospodarowane zostanie również pierwsze i drugie piętro budynku. Przeniesiony zostanie tam Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Warto przypomnieć, iż nadzór budowlany jako administracja zespolona, wykonuje funkcje inspekcyjno–kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Do głównych zadań organów nadzoru budowlanego należy przede wszystkim kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego. PINB jest organem pierwszej instancji, we wszystkich sprawach z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów. Wykonuje więc – obok starosty – administrację w zakresie budownictwa na szczeblu powiatowym.

Wydrukuj stronę