Dziś Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oficjalnie otworzył drogę powiatową w Łukowicach Brzeskich zrealizowaną w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie” zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogi na lata 2016-2019. W otwarciu wziął udział także Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Krzysztof Ciecióra, Zastępca Wójta Gminy Skarbimierz Jacek Monkiewicz oraz Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Jan Golonka. O remont drogi zabiegał Jacek Hargot Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego.

powiat brzeski

powiat brzeski

Wydrukuj stronę