Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 306 Żłobizna G.6840.2.1.2022

Brzeg, dnia 11 maja 2022 r. G.6840.2.1.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Jagodowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 306 o powierzchni 0,2300 ha, ark.m.1, dla której Sąd…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

      Brzeg, dnia 13 kwietnia 2022 r. G.6845.2.26.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha,…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – lokal użytkowy, Brzeg, ul. B. Chrobrego

STAROSTA BRZESKI ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg   Brzeg, dnia 7.04.2022 r. G.6845.1.2.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2,…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

  Brzeg, dnia 31 marca 2022 r. G.6845.2.21.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona w Żłobiźnie, w gminie Skarbimierz, będąca własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiąca niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/2…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego 1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu obręb Południe stanowiącej własność Gminy Brzeg, pozostającej w…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

  Brzeg, dnia 30 marca 2022 r. G.6845.2.17.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m.…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Lewin Brzeski, działka 815/6

Brzeg, dnia 26 stycznia 2022 r. G.6846.2.2.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lewin Brzeski przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Lewinie…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – Brzeg, Plac Zamkowy

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6846.2.3.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Brzegu przy Placu Zamkowym, obręb…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia – Lewin Brzeski

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6840.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w…

czytaj więcej

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu- działka nr 636/14

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r. G.6840.2.5.2021 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb…

czytaj więcej