Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – Brzeg, Plac Zamkowy

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6846.2.3.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Brzegu przy Placu Zamkowym, obręb…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia – Lewin Brzeski

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6840.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.5.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb Centrum, dla której…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.6.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, lokal nr 16, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6845.2.39.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

czytaj więcej

Wykaz darowizna gimnazjum piastowskie

Brzeg, dnia 15.09.2021 r.     G.6846.1.5.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia     Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Do zbycia przeznaczona jest nieruchomość położona w Brzegu przy Placu Moniuszki 1, obręb Centrum, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki …

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-garaż przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

Brzeg, dnia  21.07.2021 r. G.6845.2.26.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Położenie, oznaczenie według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, opis i powierzchnia nieruchomości: Do wynajęcia przeznaczony jest garaż blaszany nr 5 o pow. 18 m2, położony przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Brzegu na działce…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Robotnicza 12, Brzeg

Brzeg, dnia 9.06.2021 r. G.6840.2.3.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca udział 0,07 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr  479  o pow. 0,7215…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-pomieszczenie biurowe przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia  10.06.2021 r. G.6845.2.23.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dotyczący przekazania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Brzeg

Brzeg, dnia 16.06.2021 r. G.6846.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: OP1B/00019893/4 Oznaczenie nieruchomości (nr działki): 660/8 Położenie: Brzeg, obręb Południe, ul. Władysława Broniewskiego – część…

czytaj więcej