Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 15.02. 2017r. G.6845.2.15.2017 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Opis  nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Krakowska, Grodków

Brzeg, dnia 23.11.2016 r. G.6840.2. 9 . 2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Jana Pawła II, Brzeg

Brzeg, dnia 23.11.2016r. G.6840. 2. 10 .2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark. mapy 8, Obręb Centrum, KW – OP1B/00018037/9 Nieruchomość położona na południe…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – Jędrzejów

Brzeg, dnia 7.09.2016 r. G.6845.1. 9.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne   Położenie nieruchomości – Jędrzejów, gm. Grodków   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren użytków rolnych w ciągłej uprawie polowej,  położona w Jędrzejowie  stanowiąca działkę Nr 219/5 o pow.1,1300 ha, k.m.2, gm. Grodków, KW…

czytaj więcej

Wykaz – garaże, ul. Krzyszowica, Brzeg

Brzeg, dnia 10.08.2016r. G.6840.2. 2.2016 W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I                   ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU   Lp.         Położenie i opis nieruchomości Nr  działki,…

czytaj więcej

Wykaz – garaż, ul. Krzyszowica, Brzeg

Brzeg, dnia 10.08.2016r. G.6840.2. 2.2016 W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I                   ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego)  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU   Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr  działki, ark. m.…

czytaj więcej

Wykaz – ul. Nysańska, Brzeg

Brzeg, dnia 20.07.2016r. G.6840.2.5.2016   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia   Położenie, oznaczenie  i opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 932 ark. m. 13 o łącznej powierzchni 0,4957 ha , obręb Centrum, położona w Brzegu przy ulicy Nysańskiej 4,6, dla której Sąd Rejonowy…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Brzeg, dnia 6.07.2016 r. G.6845.1.7.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne   Położenie nieruchomości – Bąków 2, gm. Grodków   Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana zespołem budynków gospodarczych (baza rolnicza) oraz budynkiem mieszkalno-biurowym o łącznej pow. zabudowy 2480 m2 , położona w Bąkowie stanowiąca działkę Nr 25/1…

czytaj więcej

Ogłoszenie – najem ul. Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 22.06. 2016r. G.6845.2.  45a.2016                                            WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI              Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości     przeznaczonej do oddania w najem   Położenie nieruchomości –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Opis nieruchomości : Lokal użytkowy (pomieszczenie biurowe) nr 16 o pow. 19,79 m2 , stanowiący własność Powiatu Brzeskiego, położony na parterze w budynku…

czytaj więcej

Wykaz – ul. Piastowska, Brzeg

Brzeg, dnia 15.06.2016 r. G.6840.2.1. 2016   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia   Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej 6a w Brzegu, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  598/1 o pow. 0,0092 ha, ark. mapy…

czytaj więcej