Wykaz nieruchomości – Grodków

Brzeg, dnia 29.10.2018 r. G.6840.2. 4 . 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 525/22 o pow. 0,0477 ha, ark. mapy 6, dla…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości, ul. Młynarska 12, Brzeg

Brzeg, dnia 28.09.2018 r. G.6840.2. 8 . 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w Brzegu przy ul. Młynarskiej 12, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 238 o pow. 0,1024 ha, obręb…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia 20.09.2018r. G.6845.2.56.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 2. Opis nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczony jest pomieszczenie biurowe nr 016 o pow. 19,79 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości, Brzeg, ul. Robotnicza 12

Brzeg, dnia 19.07.2018 r. G.6840.2.5. 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca udział 0,08 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 479 o pow. 0,7215…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Grodków, ul. Krakowska

Brzeg, dnia 17.05.2018r. G.6840.2. 3.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO OGŁASZA WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego) WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr działki, ark. m. Numer KW Pow. działki w m2 Pow. użytkowa garażu m2 Udział w nieruchomości wspólnej Cena garażu wraz…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – ul. Grobli, Brzeg

Brzeg, dnia 8.03.2018 r. G.6845.1. 5 .2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy bez prawa do zabudowy. 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Brzegu przy ul. Grobli, na wyspie na rzece Odra, na terenie nie zabezpieczonym przed powodziami wałami przeciwpowodziowymi, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Brzeg, obręb Południe

G.6845.1.4.2017 Brzeg, dnia 1.03.2018 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, obręb Południe 2. Opis nieruchomości: Do wydzierżawienia przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego w udziale po 1/47 części niewydzielonej działki nr 477/32 o pow. 0,0483, ark. mapy 12, obręb Południe, gmina Brzeg,…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Brzeg, ul. Jana Pawła II

Brzeg, dnia 22.02.2018r. G.6840. 2. 1 .2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark. mapy 8, Obręb Centrum, KW – OP1B/00018037/9 Nieruchomość położona na południe…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – ul. Młynarska w Brzegu

Brzeg, dnia 1.02.2018 r. G.6845.2.6.2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu: Działka zabudowana nr 238 o pow. 0,1024 ha, położona przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu, ark.m.5, obręb Centrum, KW- OP1B/0017781/2. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Zwanowice działka nr 329/31

Brzeg, dnia 1.02. 2018 r. G.6841.1.2.2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działki Nr 329/31 o pow.0,0123 ha…

czytaj więcej