Rusza modernizacja chodnika w Przeczy
W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych w m. Przecza planuje się wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową. Na całym odcinku należy wykonać chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm prostokątnej, szarej, ułożonej na podsypce z kruszyny 0/4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku naturalnego o grubości 10 cm. Do tego dodajmy odprowadzenie wód opadowych z drogi i chodnika. Zadanie realizujemy wspólnie z Gminą Lewin Brzeski.
Najpóźniej za trzy miesiące, warta ponad 170 tysięcy złotych inwestycja zostanie ukończona. Dziś przekazaliśmy plac budowy.
Wydrukuj stronę