Dokształcanie, podnoszenie swoich umiejętności to obowiązek każdego pracującego. Kształcenie ustawiczne nakłada na nauczycieli obowiązek dostosowywania swoich umiejętności do potrzeb oświaty. Ma to zresztą bezpośredni związek ze ścieżką awansu zawodowego, która zobowiązuje nauczycieli do kształcenia ustawicznego i doskonalenia swoich umiejętności edukacyjnych. Chcąc mieć młodzież dobrze przygotowaną do egzaminów maturalnego i zawodowego, a w konsekwencji dać maturzystom możliwość ukończenia interesujących i dobrze płatnych studiów, nie możemy zapominać o konieczności właściwego i na wysokim poziomie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 

Należy pamiętać, że to nauczyciele są dla uczniów, a nie odwrotnie. Po ukończeniu szkoły, już jako dorosłe osoby, absolwenci oceniają szkołę przede wszystkim z wiedzy jaką przekazali im nauczyciele, jak ta wiedza pomogła im w kontynuowaniu dalszej edukacji na wyższych uczelniach i jak wygląda poziom ich wiedzy w porównaniu z koleżankami i kolegami z innych szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat Brzeski po raz drugi wygrywając konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.4 od 1 października 2010 r. realizuje projekt pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”. Jego celem głównym jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji nauczycieli i kadry administracyjnej oświaty podległej organowi prowadzącemu jakim jest Powiat Brzeski. Celem szczegółowym jest m.in. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji niżu demograficznego w szkołach, którego skutkami są pierwsze zwolnienia nauczycieli.

Przy wyborze kierunków studiów podyplomowych kierowaliśmy się potrzebami poszczególnych szkół, opiniami nauczycieli oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego. Projektem objętych zostało początkowo 48 osób.

Oszczędności powstałe trakcie realizacji projektu pozwoliły zwiększyć ilość studiujących do 53 osób, w tym 42 kobiety i 11 mężczyzn.

Zakres pomocy obejmuje opłatę czesnego oraz zakup materiałów szkoleniowych (podręczniki, literatura specjalistyczna). Wartość pomocy wynosi na uczestnika od 2 100,00 zł do 5 230,00 zł.

Decyzje podejmowane przez starostę Macieja Stefańskiego, Zarząd i Radę Powiatu zmierzają do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu, a także do poprawy stanu i wyposażenia budynków szkolnych.

Należy przypomnieć kapitalny remont budynków II LO oraz remont I LO i ZSE w Brzegu, budowę hali warsztatowej na pracownię przedmiotów budowlanych

z wyposażeniem dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz dostawę wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, dostawę wyposażenia do pracowni diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie

Wartość projektu wynosi 302 tyś. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 256,7 tyś. zł

Zakończenie projektu to czerwiec 2012 r.

Mieczysław Niedźwiedź

Koordynator projektu

 

Wydrukuj stronę