Historia szkoły zaczęła się 1 września 1963 roku, gdy przy Liceum Pedagogicznym powstało Technikum Mechaniczne. Dziesięć lat później, 1 stycznia, utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a 7 kwietnia 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu przyznało szkole prawo noszenia imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się, tworząc nowe kierunki kształcenia.

Technikum nr 1 to przede wszystkim placówka nastawiona na kształcenie zawodowe uczniów. Duża ilość zajęć praktycznych i odpowiednio dobrane przedmioty zawodowe sprawiają, że mury „Słowiańskiej” opuszczają ludzie potrafiący znaleźć sobie miejsce na rynku pracy lub gotowi do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Oprócz zajęć odbywających się w ramach nauki wybranego zawodu szkoła prowadzi także szereg dodatkowych atrakcji edukacyjnych i sportowych.

Wachlarz możliwości jest bardzo duży. Aktualnie funkcjonują koła: polonistyczne, ratownictwa medycznego, hotelarskie, nauk społecznych, historyczne, przyrodniczo-ekologiczne, fizyczne, biblijne, filozoficzno-teologiczne, astronomiczno-informatyczne, informatyczne, techniczno-informatyczne, fotograficzne, artystyczne, czytelnicze, psychologiczne. Ponadto w szkole działa Klub Wolontariuszy „Szansa” oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. Bardzo ciekawą inicjatywą jest również Koło Bezwzrokowego Pisania na Klawiaturze. W tej dyscyplinie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 mają nawet sukcesy na arenie międzynarodowej. Uczniowie uzdolnienie sportowo mogą z kolei wykazać się na zajęciach SKS.

„Jesteśmy bardzo przyjazną szkołą – mówi Mariusz Bochenek, dyrektor ZSZ nr 1. Chętnie pomagamy wszystkim uczniom, którzy chcą się u nas kształcić. Staramy się dawać im możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Nie zapominamy też o tych, którzy wymagają wsparcia. Mam tu na myśli osoby potrzebujące zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, na przykład z przedmiotów maturalnych. W ostatnich latach młodzież coraz częściej wybiera szkoły dające możliwość zdobycia zawodu. Szkoła przez cały czas dostosowuje ofertę kształcenia do potrzeb młodych ludzi i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu absolwenci ZSZ nie mają później problemów z jej znalezieniem. Wszystkich gimnazjalistów, którzy chcą lepiej poznać naszą szkołę zapraszam już dziś na Dzień Technika, który odbędzie się 1 czerwca. Będzie to doskonała okazja do tego, by zobaczyć jak funkcjonuje Zespół Szkół Zawodowych, a przy okazji uczestniczyć w wielu konkursach i zawodach, w których wygrać można atrakcyjne nagrody”.

 
W roku szkolnym 2015/16 absolwenci gimnazjów, którzy zdecydują się kontynuować swoją naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, będą mogli szkolić się w jednym z ośmiu kierunków (technik: mechanik, elektryk, informatyk, teleinformatyk, handlowiec, hotelarstwa, obsługi turystycznej, technologii żywności). Ponadto na „Słowiańskiej” działa zaoczna Szkoła Policealna dla absolwentów szkół średnich. Planowane jest również utworzenie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w zawodach: masarz-wędliniarz oraz obsługa maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego). Ważną informacją jest fakt, iż w ramach zawodów technik technologii żywności, masarz oraz obsługa maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, szkoła nawiązała współpracę z opolskim oddziałem firmy ANIMEX w sprawie praktyk uczniowskich i zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Podobną współpracę ZSZ nawiązał też z siecią hoteli Best Western Plus. Skorzystają z tego uczniowie z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Warto również zauważyć, że w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 od lat kształci się duża ilość uczniów pochodzących spoza Brzegu. Niektórzy dojeżdżają do szkoły z miejscowości znajdujących się na obrzeżach powiatu, a nawet poza jego granicami. Dzięki wprowadzonej w tym roku (przez Starostwo Brzeskie i PKS ) „Karcie sieciowej” znacznie poprawiła się komunikacja, a tym samym dojazd do brzeskich szkół. Do ZSZ nr 1 z dworca autobusowego i kolejowego można zaś dotrzeć w około 15 minut.

K.Ł.

Wydrukuj stronę