W marcu 2012 roku Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach grupy roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiły konkurs na najbardziej partnerski Komitet Monitorujący 2011 roku, którego celem była identyfikacja najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy operacyjne.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w którego pracach uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Brzegu, zajął w nim pierwsze miejsce i tym samym może używać honorowego tytułu „Najbardziej Partnerski Komitet Monitorujący 2011 roku”.

 

Przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu będą rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowe 2014-2020 oraz posłużą, jako studia przypadków w materiałach dydaktycznych wykorzystywanych podczas spotkań regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Zostaną także udostępnione w folderach w Bazie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 
Wydrukuj stronę