21 marca, przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Brzeskiego, Prezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu – Wiesław Chmielewski otrzymał z rąk Starosty Macieja Stefańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Mazurkiewicza pamiątkową statuetkę i list gratulacyjny.

W ten sposób władze powiatu podziękowały Prezesowi LOP za długoletnią pracę społeczną na rzecz ochrony przyrody i promowania ekologii na terenie powiatu.

 

Brzeski oddział Ligi Ochrony Przyrody powstał z inicjatywy Marii Doboszańskiej-Gałązek w maju 1946 roku. Jednymi z pierwszych prezesów oddziału byli: Oskar Kaucz i Mieczysław Kaczmarek – leśnicy związani z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Od roku 1961 aż do 1987, nieprzerwanie, funkcję tę pełnił Bernard F. Dembiński – adiunkt, a później nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów. Zjazd Krajowy nadał mu godność Członka Honorowego Ligi Ochrony Przyrody. Jego prezesura była najdłuższą w historii brzeskiego oddziału i jedną z dłuższych, w niemalże osiemdziesięcioletniej historii organizacji.

Członkowie brzeskiego oddziału LOP, pod przywództwem Bernarda Dembińskiego, prowadzili prelekcje w Brzeskim Domu Kultury. Dzięki ich staraniom udało się uratować przed wycinką dąb, rosnący w środku poczekalni dworca PKS. Koła LOP działały w tym czasie prężnie niemal we wszystkich szkołach i zakładach na terenie powiatu brzeskiego. W latach 80′ i 90′ organizacja przechodziła kryzys. Drastycznie zmniejszyła się liczba szkolnych szkół Ligi Ochrony Przyrody, ale brzeski oddział nieprzerwanie prowadził swoją działalność i realizował cele statutowe.

Zjazd oddziału w roku 1993 powołał na stanowisko prezesa Kaziemierza Kulasa (z wykształcenia leśnika), zastępcą prezesa oddziału został zaś Oskar Wiesław Kaucz, syn Oskara, także leśnik kontynuujący tradycje rodzinne. Został on wybrany prezesem oddziału w 1997 roku i pełnił tę funkcję aż do chwili śmierci. Do momentu wyborów nadzwyczajnych funkcję p.o. prezesa pełnił Wiesław Chmielewski.

Nadzwyczajny zjazd oddziału, który odbył się 30 grudnia 1999 roku, powołał na funkcję prezesa Wiesława Chmielewskiego, leśnika, starszego taksatora, pracującego w BULiGL O/Brzeg, a także działacza PTTK Oddziału Ziemi Brzeskiej w Brzegu. Zastępcą został Janusz Bańkowski, skarbnikiem Kazimierz Karnas. Na początku 2004 roku Odział Ligi Ochrony Przyrody w Brzegu został wpisany do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Brzegu, co spełniło wymogi formalne funkcjonowania Oddziału. Do chwili obecnej prezesem Zarządu LOP w Brzegu jest Wiesław Chmielewski.

 

Od 2000 r. organizowane są Konkursy Przyrodnicze, a w kolejnym roku również I konkursu plastycznego. Od 2005 roku za obopólną zgodą konkurs LOP połączony został z konkursem organizowanym przez UM w Brzegu.

Wydrukuj stronę