Na zasłużoną emeryturę przeszła Naczelna Pielęgniarka Brzeskiego Centrum Medycznego. Panią Krystynę Żak, która pełniła tę funkcję od 1995 roku, na specjalnej uroczystości, gorąco żegnali zarówno współpracownicy, jak i dyrektor brzeskiego szpitala Krzysztof Konik. Podczas spotkania nie brakowało wyrazów wdzięczności i życzeń. Pani Krystyna Żak swoją pracę zaczęła w 1974 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu na stanowisku pielęgniarki. W swojej karierze pracowała także w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu i Zespole Opieki Zdrowotnej w Państwowym Domu Dziecka w Brzegu. W 1989 roku uzyskała tytuł magistra, a w 2008 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Pani Krystyna Żak odbyła także szereg ważnych kursów i szkoleń związanych z pełnionymi funkcjami w służbie zdrowia. Od 1992 roku była członkiem samorządów pielęgniarskich, a w 2000 roku przystąpiła do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki BCM Panią Krystynę Żak zastąpiła Pani Beata Guzak.

WK

Wydrukuj stronę