W lutym 1942 roku na mocy rozkazu generała Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK była jak na tamte czasy armią bardzo liczną i świetnie zorganizowaną.

Zasługi żołnierzy i dowódców AK na polu walki z hitlerowskim najeźdźcą stanowią po dziś dzień przykład nieocenionego męstwa i poświęcenia. Do historii przeszli nie tylko tak wielcy dowódcy jak: Stefan „Grot” Rowecki, Tadeusz „Bór” Komorowski” i Leopold „Niedźwiadek” Okulicki, ale również tysiące innych żołnierzy, którzy kładli na szali swoje życie w imię walki o wolną Polskę.

W minioną niedzielę (16 lutego) mieszkańcy powiatu brzeskiego wraz z przedstawicielami władz samorządowych: Burmistrzem Brzegu Wojciechem Huczyńskim i Członkiem Zarządu Powiatu Brzeskiego Jerzym Wrębiakiem oraz Pocztami Sztandarowymi organizacji społecznych i kombatanckich, harcerstwem oraz młodzieżą szkolną, spotkali się na uroczystej mszy świętej w kościele pw. Świętego Mikołaja, aby poprzez modlitwę oddać hołd żyjącym i zmarłym żołnierzom Armii Krajowej.

Po nabożeństwie delegacje Światowego Związku Żołnierzy AK, władz samorządowych powiatu i miasta, NSZZ Solidarność, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Wydrukuj stronę