Podpsianie umów

 

Zespół Zawodowych nr 1 w Brzegu podpisał trzy listy intencyjne określające zasady porozumienia z pracodawcami, dzięki którym młodzież będzie lepiej przygotowana do podjęcia pracy zawodowej.

8 lipca 2021 r. w  Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie nastąpiło podpisanie porozumień z firmami. Regulują one formy współpracy szkoły i firm w zakresie lepszego – oczekiwanego także przez europejski rynek pracy – przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego i podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Dokumenty oprócz dyrekcji szkoły oraz przedsiębiorców parafował również starosta brzeski Jacek Monkiewicz.

Jedną umowę szkoła zawarła z Inspiracja Catering – Łukasz Wasilewski, a dotyczyła podjęcia współpracy w klasach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz planowanej I klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodach kucharz i cukiernik. Zakład reprezentował pan Łukasz Wasilewski. Druga umowa dotyczyła współpracy pomiędzy szkołą a Restauracją 3 Życzenia, którą reprezentowała pani Aleksandra Donarska-Michałek. Restauracja 3 Życzenia ma wspomóc szkołę m.in. w organizacji praktyk zawodowych, staż dla klas technika żywienia i usług gastronomicznych, technika technologii żywności oraz kucharza i cukiernika. Trzeci list intencyjny podpisany został z Barem Mlecznym, który reprezentował pan Robert Hałas. Kolejny list intencyjny podpisał Pan Piotr Sawicki – przedstawiciel firmy PPHU „ Smak ‘ s.c., gdzie uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz przyszli kucharze szkoły branżowej I stopnia będą mogli odbywać praktyki zawodowe. Pani Małgorzata Rudno – Rudzińska – dyrektor Restauracji Wozownia, podpisała list intencyjny dotyczący współpracy zarówno branży gastronomicznej jak i  hotelarskiej. W najbliższym czasie zostanie podpisany list intencyjny z Panią Małgorzatą Dyminczuk – właścicielką kawiarni Kolorowa, gdzie praktyki znajdą uczniowie technikum technologii żywności o specjalności cukiernik, oraz przyszli uczniowie szkoły branżowej w zawodzie cukiernik.

– Fakt podpisania listów intencyjnych świadczy o tym, że pracodawcy nie tylko biernie oczekują na dobrze przygotowanego absolwenta szkoły technicznej czy zawodowej, ale również aktywnie włączają się w proces edukacyjny poprzez merytoryczne, finansowe i materialne zaangażowanie w naukę zawodu – mówi p.o. dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Wioletta Frankiewicz. – Przedsiębiorstwa przyjmują uczniów na praktyki, pokazują możliwości dalszego zatrudnienia w firmie. Współpraca z firmami to jedna z form, która pomaga lepiej kształcić pod potrzeby rynku pracy – dodaje.

Warto przypomnieć, że Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu współpracuje z wieloma pracodawcami na terenie naszego miasta i powiatu w celu realizowania praktyki zawodowej. Podpisywanie umów pozwala na ściślejszą współpracę z korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i dla szkoły, i uczniów.

 

Wydrukuj stronę