Organizatorzy i uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych

We wtorek (25 kwietnia) Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu zorganizował etap rejonowy XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych, które odbyłyby się w Parku nad Odrą w pięknej scenerii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W zawodach udział wzięły 4 drużyny z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO Brzeg, II LO Brzeg, ZSB Brzeg, ZSE Brzeg oraz 3 z gimnazjalnych: PG 2 Brzeg, PG 4 Brzeg i PG Kościerzyce.
Celem Mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.
Pięcioosobowe zespoły pokonały trasę, na której rozmieszczone zostały cztery bardzo realistycznie upozorowane stacje związane z zagrożeniem zdrowia lub życia. Do symulowanych zadań należały: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, oparzenie dłoni, krwotok z nosa i ucha, omdlenie oraz uraz kręgosłupa. Oceniana była też samoochrona ratownika, koordynacja pracy w zespole, umiejętność wezwania pogotowia. Na piątej stacji „test” zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu w składzie: Natalia Grulka, Emilia Staniek, Alicja Paziuk, Paweł Górski, Kornel Izdebski – opiekun Zbigniew Wdowiuk
II miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w składzie: Paulina Simon, Kamila Kadłubowska, Karolina Włodarczyk, Damian Kulczycki, Michał Sanetra – opiekunka Aleksandra Sokołowska
III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu w składzie: Dorota Owsiak,
Nikola Piekoszewska, Laura Wojciechowska, Michał Radomski, Michał Gac – opiekun Dariusz Nowacki

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu w składzie: Aleksandra Skowronek, Alicja Jabłońska, Bartłomiej Sobieraj, Kacper Górski, Sebastian Nawrocki – opiekun Barbara Pyrek
II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzegu w składzie: Aleksandra Łuczak, Agnieszka Onisk, Piotr Korycki, Piotr Zięba, Jakub Sroka – opiekun Wiesława Byczkowska
III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w składzie: Zuzanna Sawicka, Sylwia Krejczy, Aleksandra Michalak, Oliwia Pawelska, Patryk Kukliński – opiekun Joanna Staroń

Sędzią głównym Mistrzostw był Roman Zięba – instruktor pierwszej pomocy PCK. Wśród składu sędziowskiego znaleźli się: ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego FALCK i Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Lipki: Joanna Oparowska, Szymon Oparowski, Bartłomiej Sosnowski; z OSP Łosiów: Grzegorz Szewczyk, pielęgniarka Grażyna Krawców, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Monika Oleszczuk, Agnieszka Folęga, Krzysztof Watras, Janina Podobińska z Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, Zofia Wiśniewska z PG nr 3 w Brzegu, Renata Myślińska, Anna Łuciuk i Patrycja Kliś z brzeskiego PCK.
W organizacji Mistrzostw od lat pomagają uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu, którzy byli doskonałymi pozorantami.
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu – Walerian Twardzik, kierownik biura OR PCK w Brzegu – Wioletta Wrębiak-Zięba i płk Janusz Koronkiewicz z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu wręczyli trzem najlepszym drużynom w każdej kategorii puchary i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu, Gminę Brzeg i Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brzegu. Wszystkie drużyny i instytucje zaangażowane w zorganizowanie Mistrzostw otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Organizatorzy zapewnili również wszystkim uczestnikom imprezy poczęstunek.
Zwycięzcy, a więc drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu, będą reprezentowały Brzeg na zawodach okręgowych w Opolu, które odbędą się 20 maja.
Zawody bardzo podobały się startującym drużynom, jak i organizatorom, którzy dziękują Starostwu Brzeskiemu, a szczególnie płk. Januszowi Koronkiewiczowi, Gminie Brzeg oraz  dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawłowi Kozerskiemu za wsparcie Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy wyrazili chęć udziału za rok. A my, mieszkańcy Brzegu, możemy czuć się bezpieczniej, wiedząc, że wśród nas żyje młodzież, która w wielu sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia potrafi udzielić pierwszej pomocy.

 

Wydrukuj stronę