Podczas wczorajszej (1 grudnia) sesji Rady Powiatu Brzeskiego radni dokonali uroczystego ślubowania, a następnie przystąpili do wyboru prezydium.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Stanisław Kowalczyk, a jego zastępcami Klemens Jakubowski oraz Natalia Demska. Funkcję starosty, trzecią kadencję z rzędu, pełnił będzie Maciej Stefański. Pokonał on w głosowaniu Krzysztofa Puszczewicza stosunkiem głosów 14 do 7. Wicestarostą wybrany został Jan Golonka. Na pierwszej sesji Rady Powiatu Brzeskiego wybrano również członków Zarządu Powiatu Brzeskiego. Oprócz starosty i wicestarosty, w jego skład weszli: Arletta Kostrzewa, Jacek Hargot i Tomasz Róża. Ostatnią kwestią, nad którą głosowano, było wyłonienie przewodniczących komisji. Zostali nimi: Adam Dziasek – Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Mariusz Grochowski – Komisja Zdrowia, Jacek Mazurkiewicz – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Jan Bort – Komisja Budżetowa. Radni zdecydowali, że Komisję Rewizyjną wybiorą na następnej sesji. Skład Rady Powiatu Brzeskiego (w kolejności alfabetycznej): Bort Jan, Demska Natalia, Dziasek Adam, Golonka Jan, Grochowski Mariusz, Hargot Jacek, Jakubowski Klemens, Jończyk Ryszard, Komarnicki Tomasz, Kostrzewa Arletta, Kowalczyk Stanisław, Kowalkowska Bożena, Mazurkiewicz Jacek, Niesłuchowski Jacek, Puszczewicz Krzysztof, Róża Tomasz, Stefański Maciej, Witoń Alojzy, Wrębiak Jerzy, Zdebik Cecylia, Zeman Tomasz.

Krystian Ławreniuk Rzecznik Prasowy Starosty Powiatu Brzeskiego

Wydrukuj stronę