30 stycznia 2014 r. uczniowie klasy IV h i IV e ZSZ nr 1 w Brzegu wzięli udział w spotkaniu z panią Iwoną Demczyszak, która reprezentowała Instytut Pamięci Narodowej jako regionalny koordynator projektu ,,Lekcje historii najnowszej’’.

zdjęcie : www.katowice.ipn.gov.pl

 

W ramach ogólnopolskich działań edukacyjnych Biuro Edukacji Publicznej IPN organizuje szereg projektów, jak np. spotkania młodzieży ze świadkami historii, konkursy, przeglądy filmowe, wystawy i seminaria popularnonaukowe.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie Małgorzatą Lityńską wybrała zajęcia warsztatowe ,,PRL – państwo totalitarne?’’. W ciągu 90 minut uczniowie poznali jeden z tematów związanych z najnowszą historią Polski. Dzięki bogatemu materiałowi źródłowemu i przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych pani Iwona Demczyszak przedstawiła uczniom główne etapy dziejów politycznych Polski w latach 1944 – 1989 oraz cechy systemu totalitarnego.

Przygotowanie młodzieży do życia w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy o historii własnego państwa i narodu. Dzięki tego typu lekcjom młody człowiek uczy się krytycznie analizować informacje, formułować i prezentować własne poglądy. Szczególnie cenna dla uczniów była praca z różnymi źródłami historycznymi, która przybliżyła warsztat pracy historyka i specyfikę badań historycznych. W ramach lekcji historii najnowszej przeszkoleni edukatorzy zapoznają młodzież z wieloma ciekawymi tematami takimi jak np. ,,Sztuka w służbie propagandy’’, ,,Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL’’, ,,W samo południe – wybory 4 czerwca 1989’’ i z wieloma innymi. Nasza współpraca z Biurem Edukacji Publicznej IPN z pewnością będzie kontynuowana.


Małgorzata Lityńska

Wydrukuj stronę