Kwalifikacja Wojskowa na terenie powiatu brzeskiego

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  3. Osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy stają na kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2022 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/17.

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Brzegu znajduje się przy ul. Piastowskiej 14 (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna – I piętro – wejście od ul. Spacerowej)

Terminy stawiennictwa się osób przed Powiatową Komisją Lekarską w Brzegu:

Miasto Brzeg: 04.04 – 11.04

Gmina Grodków: 12.04 – 15.04

Gmina Lewin Brzeski: 19.04 – 21.04

Gmina Olszanka: 22.04

Gmina Skarbimierz: 25.04 – 26.04

Gmina Lubsza: 27.04 – 28.04

Kobiety: 29.04

Dzień rezerwowy: 04.05

Osoby, które nie mogą w wyznaczonym terminie stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Brzegu proszone są o zgłoszenie się w innym dogodnym terminie od dnia 04.04 do 04.05.2022 r.

Niestawienie się i nieusprawiedliwienie przed Powiatową Komisja Lekarską skutkuje przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

Wydrukuj stronę