Kursy doszkalające dla doradców obywatelskich
Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i doradców obywatelskich do udziału w kursach doszkalających.
Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oferuje doradczyniom i doradcom obywatelskim możliwość uczestniczenia w kursie doszkalającym i jednocześnie realizację obowiązku wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 11 ust. 2) – odbycia corocznego, minimum 8-godzinnego kursu doszkalającego z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin, tj. spraw mieszkaniowych, zadłużeniowych, związanych z zabezpieczeniem społecznym.
Zajęcia prowadzimy w lipcu, sierpniu i na początku września br. w trzech ośrodkach – Warszawie, Gdyni, Rudzie Śląskiej. Poniżej prezentujemy listę tematów i terminy kursów. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową (2 trenerów, grupy od 15 do 18 osób). Cena kursu doszkalającego wynosi 750 zł. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.
Zapraszamy do wyboru kursu doszkalającego, którego tematyka najbardziej Państwa interesuje i zarejestrowanie się za pośrednictwem strony www.zbpo.bookero.pl. Zapisy już trwają.
Obecnie prowadzimy dla doradców kursy doszkalające. W połowie września planujemy natomiast przeprowadzenie 70-godzinnego szkolenia kwalifikacyjnego. Aktualna oferta ZBPO znajduje się na naszej stronie www.zbpo.org.pl w zakładce SZKOLENIA. Osoby zainteresowane poradnictwem obywatelskim w Polsce oraz działalnością Związku Biur Porad Obywatelskich, w tym ofertą szkoleniową ZBPO zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego newslettera – www.zbpo.org.pl/newsletter/.
MIEJSCA, TERMINY I TEMATYKA KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH
Warszawa
• • 20.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
• • 27.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
• • 3.08.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

Kursy prowadzimy w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9, w godzinach 9:00-18:00.
Gdynia
• • 3.08.2019 r. – Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
• • 10.08.2019 r. – Mediacja – wygrana czy przegrana
• • 24.08.2019 r. – Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
• • 08.09.2019 r. – Pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem

Kursy prowadzimy przy ul. 3 Maja 27-31, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w godz. 10:00-19:00.
Ruda Śląska
• • 11. 08. 2019 r. Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
• • 17. 08. 2019 r. Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
• • 1. 09. 2019 r. Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego • • 07. 09. 2019 r. Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Kursy prowadzimy w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Goduli 36, 41-700 Ruda Śląska, w godzinach 10:00-19:00
OPIS TEMATÓW
Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego
Warszawa, Ruda Śląska
Ostatni rok przyniósł szereg zmian w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach – sprawach mieszkaniowych, zadłużeniowych, z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zmieniła się m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, pojawiło się szereg nowych świadczeń pomocowych. Każdy doradca obywatelski powinien mieć wiedzę na temat tych zmian i umiejętność wykorzystywania jej w pracy z klientem.
Podczas kursu przybliżymy Państwu praktyczne aspekty zmian w przepisach w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach. Omówimy także trudności związane ze świadczeniem porad i sposoby ich pokonywania.
Mediacja – wygrana czy przegrana
Gdynia
Wypracowane wspólne porozumienie uczestników mediacji ma charakter wygrana – wygrana. Czy tak w rzeczywistości jest postrzegana mediacja? A może jednak wygrana – przegrana? Nierzadko w mediacji pojawiają się pełnomocnicy, którzy reprezentują strony w sądach. Nastawieni na spór, traktują strony jako przeciwników. A zatem zakładają, że jedna strona wygra, druga przegra. Czy w mediacji możliwa jest rola pełnomocnika bez zachowań typowych w sądzie?
O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas kursu. Ponadto omówimy, jak przygotować i zachęcić stronę do mediacji oraz jak przygotować plan mediacji.
Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Gdynia, Ruda Śląska
Podczas kursu przybliżymy uczestnikom całe spektrum ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w zależności od stopnia niepełnosprawności), począwszy od zasad korzystania z karty parkingowej, poprzez ulgi transportowe, aż po ulgi do muzeów, na telefony komórkowe, zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, paszportowe itp.
Ponadto porozmawiamy o różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz instytucjach i organach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego
Gdynia, Ruda Śląska
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z klientem oraz zachęcać go do wykonywania zaplanowanych działań. Omówimy także, jak radzić sobie z trudnościami w pracy poradniczej i jak dbać o przestrzeganie standardów. Uczestnicy poznają nowe techniki komunikacyjne użyteczne w zapobieganiu i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytych umiejętności, dzięki czemu zyskają poczucie aktywnego kierowania procesem doradczym oraz zwiększą swoje poczucie kompetencji w tym obszarze.
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Gdynia
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, w szczególności z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby klientów z dotkniętych takimi problemami oraz zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wzmocnić osobę w szukaniu specjalistycznej pomocy, kto może zapewnić wsparcie psychologiczne, jaka jest rola i oferta ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)
Ruda Śląska
Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu:
• • e-mail – szkolenia@zbpo.org.pl
• • telefon – 22 118 92 92 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00

Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych założonym w 1998 roku w celu wspomagania rozwoju sieci Biur Porad Obywatelskich i poradnictwa obywatelskiego. Od początku działalności dba o zapewnienie bezpłatnej pomocy poradniczej wszystkim potrzebującym. Na przestrzeni 21 lat działalności Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku udzieliły ponad 500 000 porad w zakresie m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, długowych, własności, zatrudnienia, świadczeń społecznych i wielu innych. Związek jest członkiem Citizens Advice International – międzynarodowej organizacji reprezentującej krajowe sieci biur porad obywatelskich połączonych wspólnymi zasadami i standardami świadczenia usług dla obywateli.
Od 2018 roku Związek Biur Porad Obywatelskich – na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. – ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Wydrukuj stronę