13 września z inicjatywy Wojewody Opolskiego, przedstawiciele położonych wzdłuż Odry opolskich samorządów, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw, podpisali Deklarację Odrzańską, a tym samym wyraziło wolę udziału w wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Deklaracja Odrzańska to przede wszystkim wola podjęcia koordynacji i współpracy z partnerami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i administracją publiczną na rzecz realizacji krajowej oraz regionalnej polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, w tym Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Podpisały go również strategiczne opolskie przedsiębiorstwa, działające na rynku  krajowym i międzynarodowym z branż: cementowej, petrochemicznej, metalowej i energetycznej. Wolę współpracy na rzecz rewitalizacji Odry wyraziło również sześć organizacji gospodarczych z województwa opolskiego.
Do podpisania Deklaracji Odrzańskich doszło w trakcie V Konferencji „Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki”.

Wydrukuj stronę