Dobiega końca remont wnętrza kościoła p.w. Św. Trójcy w Łukowicach Brzeskich. Ten piękny zabytek gotycko-renesansowy z późnobarokową wieżą wzmiankowany był już w XIV wieku. Najstarsza część budowli pochodzi z XVI wieku. Przed II wojną światową był to kościół ewangelicki, po odbudowie ze zniszczeń wojennych (dopiero w latach 70-tych) zaczął służyć wspólnocie parafialnej wsi Łukowice Brzeskie.

 
 

 

Foto: Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis oraz Ksiądz Janusz Durlik omawiają ostatni etap remontu kościoła.

 

W ostatnim czasie dzięki staraniom mieszkańców wsi oraz księdza mgr Janusza Durlika (proboszcza parafii w Owczarach, obejmującej także wieś Łukowice Brzeskie) podjęto decyzję o kompleksowym remoncie wnętrza kościoła. Środki własne, zebrane z dużym wysiłkiem przez parafian, uzupełniono dotacją przyznaną przez Gminę Skarbimierz.

Remont objął m.in. odnowienie tynków wraz z nowym malowaniem, wykonanie nowej posadzki kamiennej oraz wymianę instalacji wewnętrznych. W trakcie prac w prezbiterium odsłonięto okazałą płytę epitafijną. Charakter odkrycia oraz jego wyjątkowość zdecydowała o potrzebie szerszej ekspozycji – płyta zostanie umieszczona na jednej ze ścian kościoła. Dzięki dotychczasowemu umiejscowieniu pod postumentem ołtarza, do dziś można odczytać na niej datę – 1635. Być może więcej informacji uda się uzyskać po wykonaniu konserwacji. „Z pewnością będziemy starali się pozyskać fundusze niezbędne do wykonania tych prac” – mówi ks. Durlik.

Dzięki remontowi udało się także zweryfikować jeszcze jedną hipotezę dotyczącą kościoła w Łukowicach Brzeskich, mianowicie istnienie krypty przykrytej wspomnianą, marmurową płytą. Rozpoznanie archeologiczne dokonane przez mgr Rafała Śledzika-Kamińskiego nie potwierdziło jednak tej teorii. „Płyta została ułożona wtórnie w czasie wykonywania nowej posadzki – tłumaczy Radosław Preis, Powiatowy Konserwator Zabytków. Znaleźliśmy też ślady wkopów rabunkowych dokonanych tuż po wojnie”.

            Mieszkańcy Łukowic Brzeskich, dzięki swoim działaniom oraz uporowi ks. Durlika, zyskają w najbliższym czasie pięknie wyremontowane wnętrze kościoła, które będzie im służyć przez kolejne dziesiątki lat.

K.Ł.

 

 

 
Wydrukuj stronę