Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

          Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że dnia 18 września 2014 r. rozpoczną się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Uchwała Zarządu Powiatu nr 432/2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. oraz projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2308
Wydrukuj stronę