Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.  

Uchwała Zarządu Powiatu nr 231/2012 z dnia 08.10.2012 r. określająca zasady konsultacji
do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1976
Wydrukuj stronę