W celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej, edukacji dzieci i młodzieży
w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożeń, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosił XIV edycję ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”

        Przebieg eliminacji powiatowych koordynował Wydział Oświaty Starostwa Brzeskiego przy współpracy z Zespołem ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych
i Obronnych. Komisja konkursowa w składzie
Przewodniczący –    Tomasz Starzyński   –nauczyciel ZSB w Brzegu
Członkowie        –    Janusz Koronkiewicz – Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania
                                 Kryzysowego
                            –    Michał Siek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury ni Kultury
                                 Fizycznej Starostwa Brzeskiego
dniu 23 marca 2012r dokonała oceny  prac plastycznych nadesłanych po eliminacjach gminnych i wyróżniła następujące prace kwalifikując je do eliminacji wojewódzkich:
 
– w grupie I – grupa młodsza 5-8 lat :
  1. Michał Salachna – Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie;
  2. Jakub Bider – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach;
  3. Oktawian Witkowski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu;
  4. Jowita Domicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy;
 
– w grupie II- grupa średnia 9-12 lat :
 
  1. Marta Kuś – Publiczna – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie;
  2. Alicja Przedwojewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie;
  3. Sylwia Wiewiórska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim;.
 
-w grupie III- grupa starsza 13-16 lat :
 
  1. Kinga Mazur – Gimnazjum Publiczne  w Jędrzejowie;
  2. Klaudia Sawicka   – Gimnazjum Publiczne w Jędrzejowie;
  3. Julia Wierny – – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Grodkowie;
 
-w grupie IV- wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej :
 
1.     Justyna Misztal – Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim;
2.     Adam Grabowski – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie;
3.     Jakub Grzywacz – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu;Piotr Bogusz – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu;
4.     Paulina Zakrzewska, Joanna Stawęta, Kacper Rupa, Daria Perfikowska ( praca zbiorowa) – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu;
5.     Alicja Bogusz, Przemysław Goruk, Robert Maliszewski, Magdalena Torchała, Paulina Znamiec ( praca zbiorowa) –  Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu;
 
   Uczniowie których prace zostały zakwalifikowane do eliminacji wojewódzkich zostali wyróżnieni przez Starostę Brzeskiego Pana Macieja Stefańskiego , dyplomami.
 
                                               Inspektor ds. wojskowych
                                                i obronnych
                                                  Janusz Koronkiewicz
Wydrukuj stronę